Càlcul de la resistència de protecció d'un LED

Càlcul de la resistència de protecció d’un LED

Quan treballem amb fonts d’alimentació que proporcionen més de 2V cal afegir una resistència en sèrie amb els LEDs per garantir el seu correcte funcionament.
Coneixent la intensitat màxima suportada pels LEDs, per calcular el valor de la resistència de protecció només cal aplicar la llei d’Ohm … llegir més →

Read Article →
Mongge. Dibuix Tècnic amb TIC

Mongge. Dibuix Tècnic amb TIC

El projecte Mongge és una aplicació web molt interessant per a l’aprenentatge del Dibuix Tècnic utilitzant les TIC.
Es tracta d’un entorn en el qual els professors podem crear exercicis i mostrar el procés de resolució mitjançant una animació pas a pas. Els alumnes, a més d’utilitzar-lo com a eina de consulta, poden resoldre els exercicis amb les eines de dibuix de l’aplicació
… llegir més →

Read Article →