BellBots Arduino v.1314

BellBots Arduino v.1314

Els Tecno-Lògics de 1r Batxillerat hem dedicat 1 h/setmana durant 2 trimestres a fer un robot amb Arduino. El resultat potser no sigui molt espectacular, però és que aquest ha estat el primer contacte dels alumnes amb la robòtica, l’electrònica i la programació, i el primer contacte de la profe amb la programació amb codi Arduino. Estem satisfets, ens hem sortit!!!

Hem aconseguit controlar l’estat de dos LEDs i dels servomotors de rotació contínua de les rodes amb la llibreria Servo d’Arduino, creant una única funció en què els paràmetres dels quals depèn la navegació (sentit de gir de cada servo) apareixen com a variables i afegint a aquesta funció l’estat dels leds també com a variable:

Hem aconseguit l’estat ON/OFF del programa amb un únic botó, creant una variable amb valor inicial 1, que cada cop que premem el botó canvia el seu valor al valor anterior * -1, de manera que quan valgui 1 l’estat sigui OFF i quan valgui -1 l’estat sigui ON:

Hem aconseguit que el robot eviti els obstacles, afegint un sensor d’ultrasons. La primera idea va ser acoblar el sensor a un servo per tal que quan trobi un obstacle decideixi cap a on girar en funció de la distància detectada a cada banda, però no ens vam sortir i ens vam conformar en fer-lo canviar de direcció de manera fixa.
Tenim dues versions: la de la profe, amb el sensor mirant cap avall, és capaç de desplaçar-se per sobre d’una taula, detectar el borde i canviar de direcció; la dels alumnes és capaç de canviar de direcció quan troba un obstacle al davant.
El programa és el mateix en tots dos casos, l’única diferència està en la condició del canvi de comportament: la relació distància detectada pel sensor / llindar de distància establert:

Aixó és tot el que ha donat de si aquest curs. El proper pretenem perfeccionar el comportament dels nostres BellBots i donar-los forma definitiva dissenyant i imprimint en 3D un xassís digne!

La nostra seqüencia d’aprenentatge ha quedat reflectida al site TicTecBellBot-G i a aquest bloc amb l’etiqueta BellBot Arduino 13-14.
El programa definitiu es pot descarregar des d’aquí