blocs de programació NXT

L’entorn de programació que utilitzem per a programar els nostres robots és el LEGO-NXT. És un software gràfic en el què la programació es realitza mitjançant seqüències de blocs. Aqui teniu un petit recordatori dels blocs bàsics i la seva configuració.


BLOC MOURE (MOVE)

Amb aquest bloc podem fer que el robot es mogui cap endavant, cap endarrera, en línia recta o seguint una corba.

El seu pannell de configuració:


BLOC BUCLE (LOOP)

Aquest bloc permet repetir una acció o un grup d’accions.

Les accions a repetir es fiquen dins el bucle.

El seu pannell de configuració:


BLOC ESPERA (WAIT FOR)

Utilitzem aquest bloc quan volem que el robot executi una acció fins que un sensor envii un senyal determinat.

En aquest exemple, el robot avança de manera il·limitada fins que el sensor de contacte sigui pressionat.

El seu pannell de configuració:


BLOC BIFURCACIÓ (SWITCH)

Aquest bloc permet definir dues accions segons es compleixi o no una condició determinada (que un sensor envii un senyal, per exemple)

En aquest exemple, la condició imposada és que el sensor de contacte sigui presionat: el robot avança SI el sensor està pressionat, i s’atura SI NO està presionat.

La condició s’imposa des dels pannell de configuració del bloc.