Caracters especials en HTML

Caracters especials en HTML

♀ualsevol c∀racter, encara que no es ☾orrespongui amb una tΣcla de l’ordinadØr, es p➆t inser♪r en u↝a pàgina web o en un bl♦c si coneixe¶ el seu codi HTML, fins i t❆t fletxes, smΓleys, símb∅ls matemàtics, diferentٸ alfaᵦets etc ツ α  π  ツ ♪ ✓ ♏ ⅗ ∅ ‰ Ⓒ ῼ ✌ ☺ ✹ ✓ § ♫ ✰α

Hi ha aplicacions en línia com CopyPasteCharacter o Toolpaq que fan fàcil l’utilització de caracters especials encara que no coneguem el seu codi: només cal escollir el caracter, copiar i enganxar allà on vulguem a la nostra pàgina web.

Encara que és impossible conèixer el codi de tots els caracters especials, val la pena saber que el codi HTML d’aquests caracters està format pel signe seguit de #número d’entre 2 i 4 xifres o un nom i acabat en ; Veieu el codi d’alguns dels caracters més usuals, i si voleu més, cliqueu aqui >>