Mesura de resistències amb Arduino

Mesura de resistències amb Arduino

Per conèixer el valor d’una resistència qualsevol he fet un òhmetre casolà amb Arduino, que em permetrà visualitzar-lo pel monitor sèrie.
El meu òhmetre consisteix en un divisor de tensió fet amb la resistència a mesurar en sèrie amb una altra de valor conegut. El punt de mesura està connectat a un pin d’entrada analògic d’Arduino … llegir més →

Read Article →
Càlcul de la resistència de protecció d'un LED

Càlcul de la resistència de protecció d’un LED

Quan treballem amb fonts d’alimentació que proporcionen més de 2V cal afegir una resistència en sèrie amb els LEDs per garantir el seu correcte funcionament.
Coneixent la intensitat màxima suportada pels LEDs, per calcular el valor de la resistència de protecció només cal aplicar la llei d’Ohm … llegir més →

Read Article →