Mongge. Dibuix Tècnic amb TIC

Mongge. Dibuix Tècnic amb TIC

El projecte Mongge és una aplicació web molt interessant per a l’aprenentatge del Dibuix Tècnic utilitzant les TIC.
Es tracta d’un entorn en el qual els professors podem crear exercicis i mostrar el procés de resolució mitjançant una animació pas a pas. Els alumnes, a més d’utilitzar-lo com a eina de consulta, poden resoldre els exercicis amb les eines de dibuix de l’aplicació
… llegir més →

Read Article →
Dièdric. Rectes notables del pla

Dièdric. Rectes notables del pla

Tres rectes defineixen un pla. Qualsevol altra recta que pertanyi a aquest pla es talla amb elles, més a prop o més lluny.
De les infinites rectes contingudes en un pla, n’hi ha quatre d’especials … llegir més →

Read Article →
NXT amb SketchUp

NXT amb SketchUp

Google SketchUp també permet dibuixar robots NXT en 3D d’una manera senzilla i precisa, gràcies als components creats per alguns aficionats.
A més, podem visualitzar el robot com vulguem: vistes normalitzades (planta, alçat, perfil) o perspectiva (isomètrica o cònica). Donat que els alumnes dominen ràpidament les tècniques de l’SketchUp, construir gràficament les seves idees pot ser un bon exercici previ a la construcció real del robot … llegir més →

Read Article →
Floorplanner. Disseny d'habitatges online

Floorplanner. Disseny d’habitatges online

Floorplanner permet crear online plànols d’habitatges d’una forma molt fàcil i intuitiva. Es tracta de seleccionar i arrossegar, amb una extensa galeria de mobles i objectes diversos … llegir més →

Read Article →