Central tèrmica de cicle combinat del Besós

Central tèrmica de cicle combinat del Besós

Al març de l’any passat, amb els alumnes de batxillerat tecnològic i científic vam conèixer una de les centrals tèrmiques de tecnologia més avançada a Barcelona: la central de cicle combinat del Besòs, propietat de Fecsa i de Gas Natural.

L’avantatge principal d’aquest tipus de centrals és que el seu rendiment és molt més elevat que el de les tèrmiques convencionals gràcies a la combinació de dues turbines: de vapor i de gas natural.
De tota manera, encara que la combustió del gas natural és menys nociva que la del fuel-oil i la del carbó, no deixa de ser un combustible fòssil…

Veieu la crònica de la visita a la revista electrònica BellNet >>