Controlant Leds amb polsadors i Scratch for Arduino

Controlant Leds amb polsadors i Scratch for Arduino

Hem treballat amb dos polsadors per controlar l’encesa de diversos LEDs. Com que S4A només reconeix tres sortides digitals (10, 11, 13) i dues entrades digitals (2, 3), aquestes són amb les que hem treballat la majoria, a partir de les pautes generals penjades al nostre e-spai Ardui-Lògic.

Proposta de Laura Ch i Victoria G. Encesa de tres LEDs. Amb un polsador s’encenen i amb un altre s’apaguen. Veure la informació al bloc de les alumnes

Proposta de David S i Eduardo B. Definició de tres seqüències diferents d’encesa de tres LEDs. Amb un polsador s’activa o desactiva l’encesa i amb un altre es defineix l’ordre d’execució de les tres seqüències aleatòriament. Veure la informació al bloc dels alumnes

Programant amb llenguatge Arduino podem encendre tants LEDs com sortides digitals tinguem disponibles i l’efecte de l’encesa pot ser més espectacular. Aquest és el muntatge de David S i Eduardo B. No ens hem sortit per l’encapficament en aconseguir definir l’aleatorietat amb codi, ens conformem amb haver-lo definit amb S4A. El programa funciona, però no vam pensar en fer el vídeo …

Amb més temps podríem haver investigat l’ús de la funció random, que genera nombres aleatoris entre un límit inferior i un altre superior. Sense aleatorietat, la idea del programa:

Arduino. Seqüències Flash by Tecno-Lògics Bellvitge