L'ecosistema IoT

L’ecosistema IoT

Podem definir l’Internet de les Coses (IoT, Internet of Things) com un sistema de coses (màquines, dispositius, objectes, persones, animals …) connectats i interrelacionats, amb capacitat de transferir dades entre ells.
L’Iot és un dels pilars de la naixent Indústria 4.0 (la quarta mega etapa de l’evolució técnico-económica de la humanitat), basada en l’Intel·ligència artificial, el big data i la hiperconnectivitat, i que es refereix a tot el que permet obtenir objectes i productes, des de coets i naus espacials, automòbils elèctrics, sistemes d’energies renovables, electrodomèstics intel·ligents … fins a comerç electrònic, vacunes, videojocs …

Reduïnt a l’esencial, l’IoT utilitza 4 tipus d’elements, i consisteix en:
Un dispositiu recopila dades del seu entorn i les envia a través d’una xarxa a una plataforma que les processa per al seu ús futur a través d’una interficie d’usuari.

IoT01

Els dispositius IoT


Els sensors capten paràmetres físics en el món exterior o dins l’objecte en què estan integrats (per exemple, els sensors agrícoles que mesuren la temperatura, la humitat de l’aire i del terra, els nivells de pH del sòl o l’exposició dels cultius a la llum solar).
Els actuadors poden transformar les dades generades pels sensors en accions físiques (per exemple, obrir les vàlvules d’aigua seleccionades en llocs en què i mentre la humitat del terra estigui per sota del valor establert).
Les portes d’enllaç (gateways) són equips informàtics que actuen com a interfície de connexió entre els dispositius i la xarxa. En entorns domèstics s’utilitzen els routers ADSL com a porta d’enllaç per crear una xarxa local i connectar-la amb Internet.

IoT2

La connectivitat


Una xarxa de telecomunicacions ve a ser el canal a través del qual els dispositius es comuniquen entre si i trameten o reben les dades del servidor/núvol. Dos ordinadors connectats entre si ja poden considerar-se una xarxa.
La connexió en xarxa es realitza tant a nivell de hardware com de software, i s’estableix mitjançant uns protocols específics, com és el cas de TCP (Transmission Control Protocol) que assigna una adreça identificativa IP (Internet Protocol) a cada dispositiu de la xarxa.

Hi ha moltes tecnologies de connectivitat IoT. Les principals diferències entre elles són l’abast i la velocitat de transferència de dades, que repercuteix en el seu consum d’energia. Escollir una o altre depén bàsicament de les nostres necessitats.
Deixant de banda les tecnologies cablejades (Wired: Ethernet, Port serie …), les més comunes són les tecnologies sense fil
s (Wireless):

IoT3

Quant als tipus de xarxes, segons la seva cobertura:
PAN: Personal Area Networks, xarxes d’àrea personal
LAN: Local Area Networks, xarxes d’àrea local
WAN: Wide Area Networks, xarxes d’àrea ampla
LPWAN: Low Power Wide Area Networks, xarxes d’àrea ampla i de baixa potència

Deixant de banda les xarxes WAN, associades al mòbil, per a nosaltres les tecnologies de connectivitat més interessants i assequibles són: Bluetooth, WiFi i LoRa. Aquestes les analitzarem més endavant.

Les plataformes de IoT


Una plataforma IoT és el software, allotjat al núvol, que connecta el hardware i les xarxes de dades amb les aplicacions d’anàlisi i de presa de decisions que utilitza l’usuari.
El núvol és una immensa xarxa de potents servidors interconnectats. Tot i que no és tècnicament imprescindible per a l’IoT, els avantatges de l’emmagatzematge i el processament de les dades fora del nostre ordinador són evidents. Penseu en 
Drive o Spotify, per exemple.

Les interficies d’usuari


Perquè tot això sigui útil, és necessari que els usuaris interactuïn amb el sistema de IoT (per exemple, una aplicació mòbil amb un panell que mostri les tendències d’humitat i permeti als usuaris activar o desactivar manualment els sistemes de reg).