ESP32

Si volem treballar IoT amb Arduino, hem d’afegir un mòdul ESP8266 per connectar a WiFi. Però les característiques (i el preu) d’aquest circuit integrat, muntat en una placa de desenvolupament (NodeMCU, D1 …) fan plantejar la possibilitat d’utilitzar-lo directament sense Arduino.
La pega … només té una entrada analògica. La solució: utilitzar l’ESP32.

Sense entrar massa en detalls … Les característiques de l’ESP32 impressionen ?

El microcontrolador és 10 vegades més ràpid que el de l’Arduino. A més, l’arquitectura de 32 bits i doble nucli fa que la velocitat del processament de dades sigui molt superior.
■ Tot i la seva mida (una quarta part del de l’Arduino UNO), la quantitat de pins d’entrada i sortida que ofereix es podria associar a la de l’Arduino Mega (molt més gran). Hi ha plaques amb 30 pins i d’altres amb 36 o 38.
Inclou connectivitat WiFi i Bluetooth, a més de capacitat criptogràfica.
Es pot programar amb l’IDE Arduino, MicroPython …
El preu és assequible !!!

Aquest és el diagrama de pins de la placa de 38. Característiques dels pins

Un problemilla: En inserir la placa en una placa de proves no queda espai per fer les connexions.

ESProto1

Un parell de solucions: podem utilitzar una protoboard de 750 punts, un shield específic per ESP32, o fer una adaptació amb impressió 3D.