Fluid Power

L’ús dels fluids a pressió per a realitzar treball té moltes aplicacions tecnològiques. El món no funciona només amb motors elèctrics i tèrmics, estem envoltats de màquines i d’nstal·lacions hidràuliques i pneumàtiques. Avui ens adonarem, vegeu aquests videos: