Identificació per radiofreqüència

Identificació per radiofreqüència

La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) permet identificar objectes mitjançant transmissions de radiofreqüència entre un lector (interrogador) i un trasponedor (etiqueta). No cal una visió directa entre emissor i receptor, però la distància entre ells no pot ser molt gran.

Com funciona el sistema RFID

L’objecte en qüestió porta acoblada una etiqueta RFID que conté les seves dades d’identificació i genera un senyal de radiofreqüència amb aquestes dades. El lector envia senyals periòdicament. Quan capta un senyal d’una etiqueta, extreu la informació que conté i la passa en format digital al sistema de processament de dades, permetent la identificació de l’objecte.

funcionament del sistema RFID

Les freqüències de comunicació utilitzades (entre 125 kHz i 2,45 GHz) depenen de l’aplicació i estan regulades a la majoria de països per controlar les emissions i evitar interferències amb altres equipaments industrials, científics i mèdics.

L’etiqueta RFID

Les etiquetes poden ser adherides o incorporades a l’objecte en qüestió. Contenen una antena per poder rebre i respondre a peticions per radiofreqüència des d’un emissor-receptor RFID, i un xip amb memòria interna (entre una desena i milers de bytes) en la qual s’emmagatzema informació sobre l’objecte. Aquestes dades venen grabades de fàbrica, però hi ha sistemes que permeten la introducció de dades addicionals per part de l’usuari.

Les etiquetes poden ser actives (alimentades per una petita bateria) o passives (sense cap font d’alimentació, només s’activen quan estan a prop d’un lector, el qual els subministra l’energia necessària). Es poden llegir a través de molts materials i tenen un abast petit, especialment les passives (l’abast de les etiquetes actives pot arrivar fins a 300 m).

Com es localitza una etiqueta

Representació esquemàtica dels ambients de recerca de RFID, on un gran nombre d’etiquetes pot ser investigats i localitzats mitjançant simples comandaments primitius com “respondre si alguna cosa de l’etiqueta és 0/1”. El diagrama mostra una ruta de recerca per trobar un determinat dispositiu o gurp de dispositius.

Amplieu aquesta informació consultant la wikipèdia
I recordeu el projecte on volem utilitzar aquesta tecnologia!!! Anem-hi >>