Inserir codi Arduino al bloc

Inserir codi Arduino al bloc

La nostra participació al projecte Tecnologies Creatives. Impulsem la Robòtica ens impideix enguany descobrir Arduino amb el llenguatge gràfic Scratch for Arduino a 4t d’ESO, amb algun pro i bastants contres.

Entre d’altres pegues … com podem compartir els nostres codis al bloc de manera comprensible? Copiant el codi des de l’IDE Arduino i engantxant directament a l’editor del bloc es crea un desordre que no entenem ni els propis creadors :-(

Després de molt pensar i investigar, resulta que la solució és ben senzilla !!!
Al menu Editar de l’IDE hi ha una opció que copia tot el codi del programa en fomat HTML:
CopiarCodiArduino

Ara només cal enganxar-lo a l’editor del bloc. Aixó sí, a la vista d’edició en HTML (vista Text als blocs de wordpress.com, com aquest).
Aquest és el resultat, d’alló més professional … :-)

/* Blink */

int led = 13;  // pin de connexió LED
int temps = 1000;  // temps d'intermitència

void setup()
{
    pinMode(led,OUTPUT);  // el pin especificat és una sortida digital
}

void loop()
{
    digitalWrite(led,HIGH);  // treu 5V pel pin especificat (encén el Led)
    delay(temps);  // durant el temps especificat
    digitalWrite(led,LOW);  // treu 0V pel pin especificat (apaga el Led)
    delay(temps);  // durant el temps especificat
}

Resulta que tot el codi HTML del codi Arduino queda colocat entre les etiquetes <pre> </pre> La resta de codi HTML es refereix als colors del text. Si trec aquestes etiquetes el resultat és potser menys professional però per al meu gust més amable*:

/* Blink */

int led = 13;  // pin de connexió LED
int temps = 1000;  // temps d’intermitència

void setup()
{
  pinMode(led,OUTPUT);  // el pin especificat és una sortida digital
}

void loop()
{
  digitalWrite(led,HIGH);  // treu 5V pel pin especificat (encén el Led)
  delay(temps);  // durant el temps especificat
  digitalWrite(led,LOW);  // treu 0V pel pin especificat (apaga el Led)
  delay(temps);  // durant el temps especificat
}

* A Blogger (els blocs dels meus alumnes) passa tot el contrari: el codi HTML amb les etiquetes <pre></pre> queda bé, però treient aquestes etiquetes pred tot el format.