BellSmartCity a IRTCA-16

BellSmartCity a IRTCA-16

Entre els alumnes tecnològics de 1r de Batxillerat i els de 4ESO hem perfeccionat el projecte de regulació de trànsit intel·ligent BellSmart City, començat el curs passat.
Aquest projecte consisteix en un pont llevadís amb un sistema detector de vaixells, i un sistema de semàfors i barreres per als cotxes.

BellSmartCity

Per poder treballar en equips independents hem utilitzat tres plaques Arduino connectades en sèrie:
La placa mestre reb les dades dels sensors d’ultrasons, acciona els servos que mouen el pont i les barreres, i envia dades a les altres dues plaques.
La placa esclau 1 fa funcionar els semàfors en funció de les dades rebudes del mestre. També controla la intensitat de llum dels fanals en funció del nivell de llum ambiental.
La placa esclau 2 mostra informació en una pantalla LCD. Aquesta informació depén de les dades rebudes del mestre.

https://youtu.be/pe55gPJY_v0

Aquest projecte s’ha documentat al lloc http://bellsmartcity.blogspot.com.es/, i l’hem presentat conjuntament amb alumnes de 4ESO i 1BAT a la Fira de Projectes de la 2a edició d’Impulsem la Robòtica. Tecnologies Creatives a l’Aula.
Al vídeo, els alumnes expliquen el funcionament del projecte. També podeu veure l’àlbum de fotos de l’activitat:

https://youtu.be/vDWgGIBTOys