La nostra Hora del Codi

La nostra Hora del Codi

Tot i que els Tecno-Lògics Bellvitge ja treballem habitualment la programació: controlant robots i comportaments d’objectes físics, hem volgut aprofitar la iniciativa Hour of Code proposada per l’organització code.org per resaltar la importància d’adquirir el pensament computacional i la relació entre la programació i el funcionament del nostre entorn: l’actual i molt més, el futur.

El fet que monstres de la informàtica com Bill Gates (creador de Microsoft), Steve Jobs (creador d’Apple),  Mark Zuckerberg (creador de Facebook), Jack Dorsey (creador de Twitter), Larry Page (creador de Google), … encoratgin als nostres alumnes, ens ajuda a fer-los entendre que això de la programació és satisfactori, divertit i fins i tot assequible per a tothom.

L’activitat escollida per als Tecno-Lògics 4ESO, experts en programació utilitzant llenguatges gràfics (Scratch, NXT-G, Scratch for Arduino) ha estat la proposada per CodeAcademy com a introducció a JavaScript, un dels llenguatges més utilitzats per a la creació de llocs web dinàmics i interactius, i de jocs basats en navegador.

El codi proposat permet endinsar-se en la sintaxi d’aquest llenguatge, utilitzar variables, cadenes de caracters, operadors matemàtics i lògics i estructures condicionals per tal d’aconseguir un efecte molt divertit quan passem el ratolí a sobre del nostre nom a la pantalla de l’ordinador.

HoC_Resultat

HoC_programa

CodeAcademy ens ha jugat una mala passada, perquè l’enllaç utilitzat ens ha portat a una altra activitat d’aprenentatge molt més conceptual. Tot i que alguns alumnes no han aconseguit engrescar-se, uns quants ho han trobat interessant, motivador i assequible, i volen tornar a JavaScript per fer el programa que no hem aconseguit fer avui. Per suposat, ho farem!