La peça CAD

La peça CAD

Ens hem sortit! La peça CAD ja està feta. Ara cap a la següent fase del treball

10 de juliol. Definida la forma exterior

29 de setembre. Acabat el buidat interior