MQTT amb entorns gràfics de programació

MQTT amb entorns gràfics de programació

MQTT és un protocol de comunicació entre diferents dispositius (clients, nodes) a través d’un servidor (broker), mitjançant la publicació / subscripció de missatges associats a temes (topics).
És molt lleuger, consumeix molt pocs recursos. Això el fa idoni per treballar IoT amb sensors i dispositius de baixa potència.

MQTT

L’ús d’entorns gràfics de programació permet treballar amb MQTT de manera creativa a molts nivells. El resultat de la meva experimentació amb ArduinoBlocks i App Inventor està publicat al lloc web del grup de treball Aplicacions didàctiques de Internet de les Coses.