Procés Tecnològic. World, Hold On

Procés Tecnològic. World, Hold On

El vídeo oficial de la cançó World, Hold On de Bob Sinclar mostra com un nen aconsegueix salvar el món de la col·lisió d’un meteorit amb la Terra. Està clar que aquest nen estudia Tecnologia, perquè aplica el Mètode de Projectes per trobar una solució a un problema mitjançant el disseny acurat d’un objecte tecnològic.

Fixeu-vos bé, al vídeo apareixen totes les fases del Procés Tecnològic:

1. Definició de l’objectiu del projecte:
Cal impedir la col·lisió d’un meteorit amb la Terra.
2. Recerca d’informació:
Per trobar la solució idònia cerca informació a llibres, revistes, Internet, …
3. Disseny:
Un cop decidit que construirà un cohet el dissenya mitjançant croquis, càlculs, aplicació de conceptes científics, …
4. Planificació:
Acondiciona un espai per treballar, selecciona les eines i materials.
5. Construcció:
Seguint el pla de treball definit a la fase de disseny.
6. Avaluació:
Comprovació del correcte funcionament de l’aparell.

Per suposat, com que el procés és correcte, l’aparell dissenyat aconsegueix solucionar el problema!

vist a Aprendemos Tecnologia