Projecte Savonius. La bomba hidràulica

Projecte Savonius. La bomba hidràulica

Les bombes hidràuliques són aparells que desplacen líquids: per extreurel’s del subsól o per impulsar-los per les canonades. La escollida pels Tecno-Lògics sense Fronteres per al projecte Savonius és una bomba de pistó que, amb l’energia proporcionada per un aeromotor convenientment transformada, hauria d’elevar l’aigua des del subsól fins a un dipòsit.

BombaAnimada

Bomba03Funcionament de la bomba de pistó:

Les bombes de pistó consisteixen en un cilindre dins el qual es desplaça lineal i alternativament un èmbol amb un pistó, el qual divideix el cilindre en dues cambres, i té una via que permet el pas de l’aigua entre elles.

Per tal de permetre que l’aigua pugi pujar cap a la cambra inferior i des d’aquesta a la superior del cilindre però no deixar-la caure cap avall, hi ha dues vàlvules antiretorn: una a la part inferior del cilindre (entrada d’aigua de la bomba) i l’altra a la via del pistó. Aquestes vàlvules només permeten el pas de l’aigua en un sentit: s’obren quan l’aigua empeny cap amunt i es tanquen quan empeny cap avall.

Tirant de l’èmbol cap amunt es succiona l’aigua, que omple la cambra inferior del cilindre. Quan l’èmbol baixa, la pressió de l’aigua tanca la vàlvula inferior i obre la del pistó: l’aigua que ha quedat a la cambra inferior passa a la superior. Quan aquesta cambra s’omple, l’aigua surt per un forat i amb una canonada es pot conduir cap al dipòsit !

Així hem fet la nostra bomba:

Hem utilitzat el cos i la goma de l’èmbol de dues xeringues: una de 5 ml com a cilindre de la bomba i una de 2,5 ml com a èmbol. Per  aconseguir l’estanqueïtat entre les dues cambres del cilindre hen enganxat la goma de la xeringa gran a l’extrem inferior de la petita amb super glue. A aquesta goma li hem fet un forat al centre per que pugui passar l’aigua. Amb la goma de l’èmbol de la xeringa petita hem tapat l’extrem superior de la nostra bomba per que no entri l’aire i es perdi pressió de l’aigua.

Bomba05

Les nostres vàlvules antiretorn són dues boles d’acer de Ø 6 mm, que tapen la via (entrada d’aigua) de cada xeringa. La pressió de l’aigua d’entrada a la cambra del cilindre corresponent empeny la bola cap amunt, quan l’aigua deixa de fer pressió cauen cap avall tapant la via. L’aigua surt de la bomba per un forat lateral al cos de l’èmbol (xeringa petita). Un tub i … cap al dipòsit !

Cal molta força per aconseguir el moviment del pistó, i el subministrament d’aigua no és continu (un xorro per cada carrera del pistó). El primer problema el pretenem solucionar mitjançant un mecanisme reductor que multipliqui la força proporcionada per l’aeromotor, i utilitzant vaselina per facilitar el lliscament de la goma del nostre pistó dins el cilindre. El segón problema no es considera important, perquè el subministrament d’aigua no cal que es faci directament des de la bomba, sinò a través d’un dipòsit.

El gran avantatge és que aquesta és una de les bombes hidràuliques més senzilles. Es pot autoconstruir amb materials fàcils d’aconseguir i econòmics, la qual cosa és molt important en el cas del problema a solucionar: l’abastament d’aigua en comunitats amb pocs recursos. Cliqueu sobre la imatge si voleu saber com fer una bomba de pistó real