Projecte Savonius. L'aeromotor

Projecte Savonius. L’aeromotor

El motor de la bomba hidràulica proposada pels Tecno-Lògics sense Fronteres 3ESO com a solució al problema dels nens d’aigua ja està llest! Es tracta d’un aeromotor Savonius que a través d’un sistema de transmissió i transformació de moviment hauria d’accionar la bomba. Així l’hem fet:

MOV_0076

Per a les pales hem utilitzat plàstic rígid d’enquadernar, ampolles de plàstic o llaunes metàl·liques, i per els seus suports horitzontals, CDs.
En la majoria dels casos la grandària de l’aeromotor ha estat determinada pel tamany dels CDs, per tal d’aconseguir el màxim coeficient de potència mitjançant la relació d’aspecte òptima (alçada/diàmetre = 2).

.

Al material tan rígid que hem utilitzat per fer les pales li costa mantenir la curvatura. Per tal de garantir i mantenir la seva forma i posició sobre els CDs hem utilitzat cola especial i hem fet uns forats en els quals hem encaixat barretes de fusta unides als extrems de les pales amb amb cinta americana. L’eix del rotor és una barra roscada M4 ben fixada als CDs amb femelles per tal de garantir la rotació solidària de tots els elements del rotor quan l’aire el faci girar.

L’estructura de l’aeromotor consisteix en dues barres verticals i dos llistons horitzontals. Els tensors i l’ancoratge inferior de les barres garanteixen l’estabilitat i disminueixen la vibració en girar el rotor (vibració = disminució del rendiment = pèrdua de potència).

Per aconseguir el màxim rendiment hem reduït la fricció entre el rotor i l’estator amb volanderes, tubs de plàstic i deixant una mica de joc vertical. A la part inferior del rotor hem fixat un engranatge cònic per tal de transmetre el gir al voltant de l’eix vertical proporcionat per l’aeromotor, a l’eix horitzontal del sistema de transmissió cap a la bomba, en el qual ja estem treballant. Fins al moment, aquest és l’album de fotos de l’activitat: