Projectes


PlanetBase

Projecte STEAM (Ciències Naturals + Tecnologia + Visual i Plàstica) 1ESO.
Objectiu: disseny d’una colònia humana en un exoplaneta habitable.
Ens ha permés introduir micro:bit com a mòdul de sensors de les sondes espacials dissenyades i dels robots de la missió.
Material d’aprenentatge: https://steambellvitge.wixsite.com/planetbase


BitBand

Projecte de creació de so amb Arduino format per 5 instruments que utilitzen sensors tàctils capacitius, un joystick i un altaveu.
Els instruments són: BitPad, TeclaBit, FlauBit, BitDió i BitTarra.

 


Música nadalenca amb Bitbloq

Ús del bloc avançat del brunzidor i variables que defineixen les freqüències de les notes musicals (en qualsevol octava), i les seves durades.

 


Robots solars dins d’un envàs reciclat

Robots teleoperats alimentats per una bateria carregada per un panell solar.
Fets amb peces Lego, components Zum BQ, programats amb Bitbloq + App Inventor, i protegits per un envàs reciclat.

 


REMòT v·1.0

Robot Educatiu Mòbil Teleoperat des d’un smartphone, amb Zum BQ + Bitbloq + App Inventor.
1ESO v. 15-16

Material d’aprenentatge: http://www.tecnobloc.com/robotica-printbots-bitbloq/


BellSmartCity

Sistema intel·ligent de regulació de trànsit terrestre i fluvial amb Arduino.
4ESO v. 14-15 – 1Batx v.15-16

Bloc del projecte: http://bellsmartcity.blogspot.com.es/


TSC·digital

Teclat musical amb Sensors Capacitius.
4ESO v. 14-15

Bloc del projecte: http://tsc-digital.blogspot.com.es


IBprinters3D

Disseny i construcció d’impressora 3D Prusa i3.
2Batx v. 14-15

Lloc web del projecte: https://sites.google.com/site/ibprinters3d/


Habitatge intel·ligent

Domòtica amb Scratch for Arduino.
4ESO v. 13-14

L


Tecno-Lògics sense Fronteres (projecte Savonius)

Projecte d’aeromotor Savonius per accionar bomba hidràulica.
3ESO v. 12-13

L


Sistema intel·ligent de microinjecció d’insulina

Smart Watch blablabla
Projecte FLL v. 10-11

L