Propietats mecàniques dels materials

Propietats mecàniques dels materials

Cada material té un comportament diferent i particular quan li són aplicades forces externes. Així doncs, conèixer les  propietats mecàniques dels materials és bàsic per tal de poder triar el més adequat i per poder calcular les dimensions dels elements que formen una aplicació tecnològica.

Per conèixer i mesurar les seves propietats mecàniques, els materials se sotmeten a assaigs. Els conceptes i els valors obtinguts en aquests assaigs són la base de la disciplina coneguda com resistència de materials, fonamental en el disseny d’estructures i d’elements de màquines.

MecMovies Statics. Exemples, games & exercises

Enunciats dels exercicis realitzats a classe i alguns més >>

Llistes de reproducció: 111222