Representació de Políedres

Representació de Políedres

Els políedres són cossos geomètrics limitats per polígons. Són regulars quan totes les seves cares són polígons regulars iguals. Són cinc: Tetràedre, Octàedre, Icosàedre formats per triangles equilàters, Hexàedre (cub) format per quadrats, Dodecàedre format per pentàgons.

Poliedres

Entendre la secció principal de qualsevol políedre permet representar-lo en qualsevol posició. La secció principal passa pel centre geomètric del políedre i conté i relaciona totes les seves magnituds principals.
També pot ser convenient muntar-se aquestes cossos, mitjançant el seu desenvolupament o simplement amb palletes.

Tetràedre. Té quatre cares triangles equilàters, quatre vèrtexs i sis arestes.
La seva secció principal és el triangle format per una aresta i dues altures de les cares.

A aeditec.com trobareu un bon resum dels elements principals i la representació de les posicions típiques del tetràedre, i moltísims exercicis resolts a trazoide.com

Hexàedre (cub). Té sis cares quadrats, vuit vèrtexs, dotze arestes i quatre diagonals iguals que es tallen al seu punt mig.

aeditec.com trobareu un bon resum dels elements principals i la representació de les posicions típiques de l’hexàedre, i un moltísims exercicis resolts a trazoide.com

Octàedre. Té vuit cares triangles equilàters, sis vèrtexs i dotze arestes.
La seva secció principal éstà continguda en un pla que passa per una diagonal i és perpendicular a dues arestes oposades el triangle format per una aresta i dues altures de les cares.

aeditec.com trobareu un bon resum dels elements principals i la representació de les posicions típiques de l’octàedre, i moltísims exercicis resolts a trazoide.com