Robots!

Els robots són entitats artificials, per tant productes de la Tecnologia. Són autònoms i poden interactuar amb el seu entorn. La seva intel·ligència prové de la programació dels seus xips, i serveixen per fer tasques difícils o rallants, inclús imposibles per a l’home. La seva forma i les seves accions depenen del tipus de tasques per les quals han estat dissenyats.

Conscient que no hi són tots, aquest és el meu petit recull de robots. Conegueu-los!

L’objectiu d’aquesta presentació és introduir la matèria Introducció a la Robòtica que enguany el meu centre m’ha permés oferir a 20 alumnes de 3r d’ESO amb … 4 equips de robòtica Lego Mindstorms abans que el nostre sistema educatiu es carregui l’infravalorada àrea de Tecnologia.