Investigant la detecció amb infrarojos

Investigant la detecció amb infrarojos

El sensor d’infrarojos està format per un LED (transparent) que emet infrarojos i un fototransistor (negre) que capta la llum reflectida en una superfície o per un objecte.
Tot i que tenim uns quants sensors òptics reflexius TCRT5000, per comoditat de muntatge hem comprat un mòdul amb els dos components integrats i preparat per connectar directament a la placa. Aquest és el resultat de la nostra recerca:

Modul_IR

Connexió a Arduino

La connexió sembla evident, ja que el mòdul només té tres pins: OUT, GND i VCC.
Els hem connectat respectivament a un pin digital, a un pin GND i al pin d’alimentació a 5V (segons les especificacions del mòdul la seva alimentació pot ser a 3.3 o a 5V).

En alimentar el mòdul ens hem adonat que té dos Leds indicadors: un sempre està encès, pensem que deu ser l’indicador d’emissió d’infrarojos i que aquesta es fa de manera contínua. L’altre Led s’apaga quan li acostem un objecte de color fosc. Per tant deu ser l’indicador de no recepció de llum reflectida.
El vídeo mostra la prova acostant i allunyant el mòbil amb el qual s’ha gravat:

Infrarojos

Monitorització de les dades rebudes

Visualitzant les lectures del sensor a través del monitor sèrie ens hem adonat que la lectura és 1 quan detecta un objecte. Hem comprovat que l’objecte ha de ser de color fosc i que la distància de detecció és petita. Hem comprovat també que quan la lectura és 1, el Led indicador s’apaga. Aquest és el nostre programa per visualitzar aquestes dades:

IR_monitoritzacio

El paper del potenciòmetre

El mòdul té un objecte prismàtic amb un control giratori. Hem suposat que es tracta d’un potenciòmetre i que en girar-lo passaria alguna cosa. Hem comprovat que amb aquest potenciòmetre podem ajustar la distància de detecció.

Comportament com a sensor analògic

Hem provat si connectant el sensor a un pin d’entrada analògic (A0) el sensor envia valors proporcionals a la distància als objectes. El programa utilitzat és exactament el mateix que en el cas anterior, canviant el valor de la constant pin de connexió del sensor, i digitalRead per analogRead. Hem comprovat que les dades rebudes no depenen de la distància als objectes: quan detecta, el valor és proper a 1023, i quan no detecta, proper a 35. Per tant, es tracta d’un sensor digital.

LecturaAnalogica

El sensor que si pot treballar com analògic és el TCRT5000 >>. El vam utilitzar al nostre projecte de domòtica v.13-14

Encesa d’un Led en funció de la detecció

Es tracta què un Led s’encengui quan el sensor detecti un objecte, i s’apagui quan no el detecti, quelcom semblant als llums indicadors d’aparcaments lliures als pàrquings:

EncesaLedEncesa Led en funció d'infrarojos