Stop Disasters!

Stop Disasters!

El Japó és el pais millor preparat del món per enfrontar-se a terratrèmols i tsunamis. Sense la seva tecnologia de prevenció i protecció les conseqüències del desastre que va començar l’11 de març (8.9 graus de l’escala Richter i un tsunami de 10 m d’alçada) haguèsin estat …

La ubicació dels edificis i els materials de què estan fets poden salvar vides en cas de desastre natural, igual que els sistemes d’alerta temprana, els plans d’evacuació i l’educació. Amb Alto a los Desastres! nosaltres també podem aprendre a prevenir situacions de risc de desastres naturals: es tracta de planejar i construir un entorn segur per a la població i avaluar el risc de desastre amb l’objecte de minimitzar-lo i reduir els danys humans, físics i els costos econòmics. Escolliu l’entorn: huracans, inundacions, terratrèmols, incendis i tsunamis. A Europa, Asia, Australia o el Carib.

Stop Disasters! és un joc educatiu de la ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) de les Nacions Unides.