Tecnologia Industrial 2

Currículum de Tecnologia Industrial
La nostra aula virtual al Moodle de l’Institut Bellvitge
Descàrrega d’apunts i exercicis
Preparem les PAU de Tecnologia Industrial
Guia dels estudis d’Enginyeria a Catalunya
Exercicis PAU resolts

Material d’aprenentatge allotjat en aquest bloc:

SISTEMES MECÀNICS
01. Principis de màquines
01. Principis de màquines a la nostra Aula Virtual
01. Dinàmica de màquines
01. Principis bàsics de termodinàmica
02. Màquines tèrmiques
02. Motors tèrmics
02. Refrigeració. Màquines frigorífiques i bombes de calor
03. Oleohidràulica
02. Oleohidràulica a la nostra Aula Virtual

SISTEMES ELECTROTÈCNICS
04. Electromagnetisme
04. Corrent altern
05. Màquines elèctriques
06. Circuits industrials
06. Electropneumàtica

SISTEMES AUTOMÀTICS
07. Sistemes digitals
07. Sistemes digitals a la nostra Aula Virtual
07. Portes lògiques i taules de veritat
07. Mapes de Karnaugh
07. Simuladors digitals online
07. Electrònica digital. UNICOOS
07. Exercicis PAU resolts
08. Sistemes automàtics i de control

PROCESSOS DE FABRICACIÓ
09. Metrologia i normalització
10. Indústria metal·lúrgica
11. Indústries química i tèxtil
11. Els residus industrials
12. Elements d’organització industrial

3 Responses

 1. iván que no carolina
  iván que no carolina at · Reply

  a final del trimestre ya tengo claro que notas pondre un par de ‘6’ y un ‘4’.
  vamos a ver a quien asignamos cada nota carolina eh..

  que yo me lo estoy mirando!

  no como los otors vagos de clase y en especial el que esta sentado ami lado ehem! no es broma ya sabes.. pero creo que mepezariamos bien por un aprobado colectivo que te parece la idea?

 2. Carolina
  Carolina at · Reply

  Mejor un excelente colectivo. Si os lo currais …

Leave a Reply