Treballant amb senyals digitals i S4A

Treballant amb senyals digitals i S4A

Els Tecno-Lògics 4ESO hem començat a treballar amb Arduino amb senyals digitals (0-1): encenent i apagant LEDs i controlant l’encesa amb sensors digitals. Els pins a utilitzar venen determinats per la configuració de Scratch for Arduino: pins 10, 11, 12 i 13 com a sortides digitals (per als LEDs) i pins 2 i 3 com a entrades digitals (per als sensors).

S4Adigital

Hem treballat el control de l’encesa d’un LED en funció de l’estat d’un sensor digital, hem comprovat que un mateix problema es pot resoldre de moltes maneres, deduint estructures de programació per a cada una de les diferents instruccions de control condicional. El Sergi M ha fet un recull de les seves deduccions al seu bloc.
Aquest és el resultat de la nostra activitat:

Control de l’encesa d’un LED amb sensor de contacte (polsador)

Control de l’encesa d’un LED amb sensor d’inclinació (tilt)

Control de l’encesa d’un LED amb sensor de moviment (PIR)
Cal reconèixer que a classe no ens hem sortit massa bé. De moment ens conformem a haver-lo descobert i investigat el seu funcionament, i l’hem deixat pendent per si algú es planteja utilitzar-lo en el seu projecte de domòtica. Tot i això la profe ha aconseguit comprovar el seu funcionament:


El nostre material d’aprenentatge està penjat al Moodle de Tecnologia 4ESO de l’Institut Bellvitge, accessible per a tothom :-)