Recursos

La xarxa està plena de programes, jocs i recursos que ens poden ser útils per utilitzar a classe, per agafar idees o per saber +.
Aquest és el nostre recull de recursos:

Utilitats 1.0

Curso cero de física. Sistemas de unidades
Unitats de mesura oficials. BOE 2010/01/21
Guia dels estudis d’Enginyeria a Catalunya

Utilitats 2.0

Mongge. Dibuix tècnic amb TIC
Free File Converter. Conversió online de formats de documents
screenr. Servei web per grabar pantalla de l’ordinador
Office Web Apps. Microsoft Office en línia
Conversor d’unitats
Wiris. Calculadora i editor d’equacions online
Taula periódica interactiva
Floorplanner. Disseny d’habitatges online
Cargo Bridge. Disseny de ponts
123D circuits. Simulador Arduino

Descàrrega de software

Crocodile Clips. Aplicació de simulació d’electrònica i d’altres sistemes tecnològics
Crocodile Technology 3D. Simulació virtual de sistemes diversos
FluidSim. Simulador de circuits pneumàtics
OpenOffice. Suite ofimàtica lliure
Gimp. Edició d’imatges
Qcad. Programa de dibuix tècnic 2D
LibreCAD. Programa lliure de dibuix tècnic 2D
FreeCAD. Modelat en 3D
Sweet Home 3D. Aplicació lliure de disseny d’interiors
Google SketchUp. Programa gratuit de disseny en 3D
LDraw. Creació virtual y representació gràfica de models Lego
Scratch. Programació visual
Arduino. Entorn de programació
Scratch for Arduino. Programació visual d’Arduino
Bridge Buiding Game. Disseny de ponts
West Point Bridge Designer. Disseny de ponts
PDF Creator. Conversor lliure de qualsevol tipus d’arxiu a pdf

Els nostres espais virtuals

Aula virtual de Tecnologia i de Tecnologia Industrial al Moodle de l’institut Bellvitge
e-spai Ardui-Lògic. Lloc de referència del treball dels Arduinaires Tecno-Lògics
BellBot-G. e-spai d’aprenentatge de robòtica amb Lego Mindstorms NXT
InfoTecBell. e-spai de referència per a la matèria Informàtica 4 ESO
iBellvitge Virtual. Sobre el nostre treball al món virtual Espurnik
Les nostres presentacions a Slideshare
Canal de videos Tecno-Lògics a Youtube – a Vimeo
Apunts i exercicis a Scribd
Els nostres documents a Isuu
Les nostres fotos a Flickr – a Picassa
Perfil Tecno-Lògic a Facebook
Tecno-Lògics a Twitter
El nostre recull d’enllaços a Delicious – a Soop.it

Leave a Reply