WiFi vs Bluetooth

WiFi vs Bluetooth

WiFi i Bluetooth són les dues tecnologies de comunicació sense fils entre dispositius més consolidades en xarxes de curt abast: PAN i LAN (personals i locals).
L’ús principal de Bluetooth és interconnectar gadgets propers entre si (altaveus amb el mòbil, weareables …), el de WiFi és la navegació per Internet.
Veiem les similituds i diferències entre tots dos sistemes (en plan gràfic):

WiFiBluetooth

Freqüència

En tots dos casos la transmissió de dades es realitza mitjançant enllaços per radiofreqüència en la banda ISM dels 2,4 GHz. De fet, la freqüència compartida de Wifi i BT és la raó per la qual gairebé tots els dispositius electrònics que tenen Wifi també tenen Bluetooth.

ISM és la banda de l’espectre de ràdio (la porció menys energètica de l’espectre electromagnètic, situada entre els 3 Hz i 300 GHz) reservada internacionalment per a l’ús de radiofreqüència (RF) amb finalitats de no telecomunicació: industrials, científiques i mèdiques (ISM).
Malgrat la intenció original, la creixent congestió de l’espectre de ràdio han provocat una explosió d’usos d’aquestes bandes per a sistemes de comunicació de curt abast, que són ara, amb molt, els principals usos.

Espectre

Propòsit i tipologia

Bluetooth, sistema més modern que WiFi, es va idear per comunicar, amb una configuració mínima, dos dispositius propers mitjançant la tipologia mestre-esclau (un mestre pot tenir fins a 7 esclaus). El mestre transmet informació a l’esclau i l’esclau escolta la informació del mestre.
WiFi permet la comunicació en xarxa entre més quantitat de dispositius, però a través d’un punt d’accés (router, encaminador), que gestiona la xarxa. A més, permet la comunicació amb Internet.

Tipologies

Velocitat

La transmissió de dades amb Bluetooth és lenta, perquè utilitza molt poca amplada de banda. Les velocitats màximes que es poden assolir amb les darreres tecnologies Bluetooth són d’uns 3 Mbps.
En canvi Wifi ofereix més amplada de banda, cosa que li permet assolir velocitats entre 54 i 1300 Mbps.
El fet que BT sigui més lent que WiFi no li treu importància, donat que els seus usos són diferents. A més, el seu consum d’energia és més baix.

L’amplada de banda descriu la diferència entre les freqüències superior i inferior en una transmissió.
Es mesura en Hz i determina la quantitat de dades que es poden transferir entre dos punts d’una xarxa en un temps específic, que es mesura en bits per segon (bps).

Abast

L’abast del senyal de radi de Bluetooth, tot i que tècnicament pot arribar als 100 m, en realitat no sol superar el 10-20 m.
L’abast del senyal WiFi depèn de molts factors: el protocol utilitzat, els materials de les parets … En el millor dels casos pot arribar a 70 m en interiors i 250 m en exteriors.

Bluetooh. Classic vs Low Energy

Hi ha dos tipus de dispositius Bluetooth: Bluetooth Classic i Bluetooth Low Energy (BLE):
BLE s’utilitza principalment en aplicacions en que el consum d’energia és crucial (com a dispositius alimentats per bateria) i quan s’ha de transferir petites quantitats de dades amb poca freqüència (com en aplicacions de sensors).
Aquests dos tipus de dispositius Bluetooth són incompatibles entre si: un dispositiu Bluetooth Classic no pot comunicar-se (directament) amb un dispositiu Bluetooth Low Energy.
Comparativa entre carateristiques tècniques de tots dos sistemes

IoT amb Bluetooth

Bluetooth no es pot connectar directament a Internet com ho fa Wifi, però si tenim en compte que Wifi ho fa a través d’un punt d’accés …
Si utilitzem Bluetooth, atès que gairebé tots els dispositius mòbils tenen BLE i Wifi, podem emparellar-lo amb el mòbil i utilitzar aquest com a pont entre Bluetooth i Internet.

Adaptador