Termòstat digital amb Scratch for Arduino

Termòstat digital amb Scratch for Arduino

Per als sensors dels nostres sistemes automàtics hem creat divisors de tensió amb resistències variables connectades a entrades analògiques d’Arduino. A partir de les pautes donades al nostre e-spai Arduilògic hem treballat amb potenciòmetres, LDRs i amb un termistor (NTC) hem creat un termòstat digital.

El termòstat de la Victoria i la Laura encén o apaga un LED i mostra en pantalla una estufa encesa o tancada en funció del valor rebut per Arduino a través de l’entrada analògica a la què està conectat el termistor.

El termòstat del David S i l’Edu actúa sobre 6 LEDs, encenent més o menys en funció de la temperatura. Inclús fa conversió dels valors rebuts per Arduino (entre 0 i 1024) a ºC (entre 0 i 23 ºC)