NXT amb SketchUp

NXT amb SketchUp

Google SketchUp també permet dibuixar robots NXT en 3D d’una manera senzilla i precisa, gràcies als components creats per alguns aficionats.
A més, podem visualitzar el robot com vulguem: vistes normalitzades (planta, alçat, perfil) o perspectiva (isomètrica o cònica). Donat que els alumnes dominen ràpidament les tècniques de l’SketchUp, construir gràficament les seves idees pot ser un bon exercici previ a la construcció real del robot … llegir més →

Read Article →