Arduino + S4A. Hello world via Bluetooth

Arduino + S4A. Hello world via Bluetooth

Gràcies a Arduino i a Scrath for Arduino els Tecno-Lògics ens introduïm en la computació física de manera creativa, però sempre amb cables USB pel mig.
Aquesta “limitació” ha portat de cap a la profe durant molt de temps, però al final el mòdul Bluetooth ha estat dominat! … llegir més →

Read Article →