Projecte d'habitatge intel·ligent. Solucions als problemes plantejats

Projecte d’habitatge intel·ligent. Solucions als problemes plantejats

Tot i que quan vam començar el projecte això de la domòtica semblava ciència ficció, hem estat capaços de plantejar problemes, de proposar solucions i d’implementar-les; a hores d’ara el tema dels habitatges intel·ligents ha perdut bona part de màgia per als Tecno-Lògics 4ESO.

Tot i que l’objectiu del projecte no és estètic sinó funcional, cal reconèixer que les maquetes acabades fan por: plenes de boscos de cables impossibles d’identificar. Tot i això, la profe ha estat capaç d’endreçar una mica la corresponent al projecte d’habitatge domòtic més complet: el del CarlosG i el SergioM, uns craks! Aquest l’hem de mantenir i exposar!!!

El projecte del Carlos i el Sergio conté els següents sistemes:

Sistema d’il·luminació intel·ligent 
Encesa analògica de dos LEDs en funció del valor analògic mesurat per sensor de llum fet amb resistència LDR: Es tracta de mantenir constant el nivell de llum a l’interior de l’habitatge, ajustant constantment el nivell d’il·luminació artificial en funció del nivell del llum natural mesurat pel sensor, mitjançant l’aplicació d’una fórmula matemàtica que relaciona tots dos valors.
Indicador de climatització intel·ligent:
Encesa digital de Led RGB en funció del valor analògic mesurat per sensor de temperatura fet amb resistència NTC (termistor): En funció dels llindars de calor i de fred establerts, s’activa un o altre dels pins de connexió del LED i s’encén de color vermell (indicador de calefacció en marxa), blau (indicador de refrigeració) o verd (indicador de climatització no necessària per temperatura dins la zona de confort).Llum d’encesa automàtica
Encesa digital d’un LED en funció del valor digital de sensor de moviment PIR (tot i que tant l’actuador com el sensor s’han connectat a pins analògics d’Arduino): En apropar-se algú a la porta del bany, és detectat pel sensor i el llum s’encén. Quan el sensor torna a detectar moviment és que l’usuari surt del bany, i el llum s’apaga.Sistema de reg automàtic
Activació d’una bomba centrífuga (motor cc) en funció del valor analògic mesurat per sensor d’humitat fet amb transistor com a amplificador: Quan el terra del jardí estigui sec (valor del sensor per sota del llindar inferior d’humitat establert) s’ha d’activar la bomba fins que el terra estigui prou humit (valor del sensor per sobre del llindar superior d’humitat establert). Aleshores la bomba s’ha d’aturar.
El sistema ens ha funcionat quan el motor no estava acoblat a la bomba centrífuga també casolana, però quan hem fet tot el muntatge i ho hem afegit a la resta de sistemes, no hem aconseguit prou potència per impulsar l’aigua, tot i que hem afegit alimentació exclusiva per al motor. A més, la placa es desconnectava. Per manca de temps no vam provar a estabilitzar la tensió amb transistor, condensadors i díode, i ens vam conformar a substituir la bomba per un senyal visual, aprofitant el Led RGB que s’encén quan el terra està sec i s’apaga quan està humit.Porta d’entrada d’apertura automàtica 
Posició de servomotor en funció del valor analògic mesurat per sensor d’infrarojos: Quan l’usuari se situa sota el porxo d’entrada, el valor del sensor baixa per sota del llindar establert i el servo gira fins a la posició de porta oberta, que es tancarà quan el sensor deixi de detectar objectes a la distància especificada (s’ha deixat un petit marge de temps per qüestions de seguretat).Unificació de tots els programes
S’ha creat un únic programa amb diferents subprogrames que s’activen o es desactiven mitjançant botons des de la pantalla. Cada un dels botons envia un missatge que activa el subprograma corresponent.

ProgramaHabitatgeInteligent

El nostre material d’aprenentatge està desendreçat i desperdigat per la xarxa. Hem utilitzat el Moodle de Tecnologia 4ESO, el site TicTecBellBot-G, l’Scoop.it Tec4 per recollir els enllaços interessants i els blocs dels alumnes, el pitjor d’aquest projecte, l’album de fotos Flickr Arduino 4ESO 13-14 i  la categoria Tecno 4ESO d’aquest bloc per les cròniques del nostre aprenentatge durant tot el curs, i l’etiqueta Domòtica 4ESO per a les específiques d’aquest projecte.