Mesura de resistències amb Arduino

Mesura de resistències amb Arduino

Per conèixer el valor d’una resistència qualsevol he fet un òhmetre casolà amb Arduino, que em permetrà visualitzar-lo pel monitor sèrie.
El meu òhmetre consisteix en un divisor de tensió fet amb la resistència a mesurar en sèrie amb una altra de valor conegut. El punt de mesura està connectat a un pin d’entrada analògic d’Arduino … llegir més →

Read Article →
Estrenant Nubòtica

Estrenant Nubòtica

Estem molt contents de la nostra col·laboració amb Nubòtica, la primera acadèmia de robòtica i espai maker de L’Hospitalet, el primer fruit de la qual ha estat la incorporació de dos alumnes i un exalumne del centre al seu equip pedagògic.
A més, els alumnes Tecno-Lògics 4ESO han estat convidats a … llegir més →

Read Article →
REMòT v·1.0 amb Bitbloq + App inventor

REMòT v·1.0 amb Bitbloq + App inventor

REMòT és el nostre Robot Educatiu bil Teleoperat des d’un smartphone, utilitzant el hardware Zum BQ i el software Bitbloq i App Inventor.
REMòT v.1 és el robot que treballem a 1r d’ESO. La versió 0 només respon a les dades enviades des de l’smartphone, no és capaç de detectar si aquesta resposta és convenient o no (si pot xocar o caure, per exemple) i actuar en conseqüència. Aquest problema es pretén solucionar en una versió posterior … documentació del projecte →

Read Article →