micro:bit + app inventor

micro:bit + app inventor

L’antena de micro:bit permet la seva comunicació per radio amb altres plaques, i per Bluetooth (BLE) amb dispositius mòbils. Aquesta darrera possibilitat, que pemet fins i tot aprofitar la connectivitat del mòbil per connectar microbit a Internet, comporta treballar amb dos entorns de programació, un per a cada dispositiu: MakeCode i App Inventor, en el meu cas.
Aquest és el resultat de la meva recerca quant a la interacció de microbit amb el mòbil:

Reconeixement i emparellament dels dispositius

Perquè el mòbil pugui trobar la placa micro:bit cal activar el Bluetooth en tots dos dispositius. L’activació de Bluetooth en micro:bit es fa prement a l’hora els dos botons i el de reinici. Quan aparegui el símbol Bluetooth a la matriu de leds, el mòbil podrà trobar-la. 

Establiment de la connexió entre tots dos dispositius

A Makecode cal agregar l’extensió  Bluetooth , que elimina el menú Ràdio (no es poden utilitzar tots dos sistemes de comunicació a l’hora).
A App Inventor cal agregar l’extensió BluetoothLE, que es pot descarregar des de la pàgina Internet of Things d’App Inventor.

El mòbil no es pot emparellar amb micro:bit si no utilitzem l’app oficial, però podem definir als programes Makecode que no calgui emparellament entre tots dos dispositius.

Control de l’encesa dels LEDs de micro:bit

A App Inventor cal agregar l’extensió BBC micro:bit, que es pot descarregar des de la pàgina Internet of Things d’App Inventor. Aquesta extensió permet interactuar amb els LEDs, els pins i els sensors integrats de micro:bit.

Control dels pins de micro:bit

La mateixa extensió BBC micro:bit  permet interactuar amb els pins de micro:bit. Tant per controlar actuadors des del mòbil com per rebre dades de sensors externs.

Més recursos

La meva llista de reproducció a YouTube
Internet of Things. App Inventor
Llista de reproducció molt completa