Micro:bit. Activitats inicials

Micro:bit. Activitats inicials

Enguany treballem la computació física a 1ESO en el context del projecte PlanetBase, que té com a objectiu final l’establiment d’una colònia humana en un exoplaneta.
Un cop localitzats una sèrie d’exoplanetes que, per la seva situació respecte a l’estrella al voltant de la qual orbiten, podrien contenir aigua líquida (condició indispensable per la vida humana), per investigar-los en detall hem dissenyat una sonda espacial DiY i l’hem equipat amb un mòdul de sensors fet amb una placa micro:bit.

El mòdul de sensors

Micro:bit és un petit ordinador que disposa d’un microcontrolador, diversos sensors integrats (llum, temperatura, 2 botons, magnetòmetre i acceleròmetre), un sistema de visualització format per una matriu de 25 Leds i dos sistemes de telecomunicació: bluetooth i radiofreqüència.
A més, té 25 pins als quals podem connectar sensors i actuadors externs. Tres d’aquests pins són accessibles directament amb pinces cocodril sense necessitat d’utilitzar una placa d’expansió.

L’entorn de programació

Tot i l’aparença inicial tan simple, micro:bit es pot utilitzar al nivell que volguem: inicial, avançat, pro … Per programar-la podem utilitzar diferents opcions: Scratch 3.0, mBlock5, EduBlocks, MicroBlocks, … PythonArduino, … Fins i tot App Inventor ha creat un cojunt d’extensions que permeten la interacció de micro:bit amb altres dispositius.
Per introduïr-nos a 1ESO nosaltres utilitzem MakeCode, entorn de programació gràfica en línia de Microsoft específic per micro:bit.

Les activitats d’aprenentatge

Es tracta d’anar descobrint les possibilitats de visualització i els sensors integrats de la placa micro:bit contextualitzada com “mòdul de sensors” de les nostres sondes espacials, i d’anar avançant en el disseny i construcció de programes utilitzant estructures de complexitat gradual.
Les nostres activitats d’aprenentatge estan allotjades a l’e-spai BellBit-g (en construcció), i perqué els alumnes mostrin els seus avenços, s’ha creat un padlet.
Les activitats d’aprenentatge s’han presentat en format videotutorial. Aquest no és el meu format preferit, però el fet de treballar el projecte amb altres professors sense cap experiència en programació permet que els alumnes treballin autònomament i al seu ritme. Llista de reproducció a Youtube

Altres activitats interessants amb micro:bit es poden trobar als webs micro:bit/ideas i makecode/projects, entre moltes d’altres.

El suport

Donat que les nostres sondes estan fetes amb ampolles de plàstic de diferents mides i amb caixes de cartró, s’ha dissenyat tres suports amb Tinkercad. Els arxius .stl estan allotjats a Thingiverse.
Per tal de fixar bé la placa al suport i per poder connectar un altaveu i fer proves de comunicació acústica, hem fixat dos cargols M3x12 als pins 0 (pin de so per defecte a micro:bit) i GND.

MBso