Computació física amb Arduino

 

Referències ↑ ↓ La nostra seqüència d’aprenentatge a 4t d’ESO

09_SensorsAnalogics

Proposta de col·laboració en el projecte BellSmartCity:


  • Blink sense delay dels LEDs grocs dels semàfors
  • Addició de semàfors per peatons
  • Millora del sistema d’il·luminació del pont, ajustant el nivell de llum artificial segons el nivell de llum natural
  • Disseny de sistema avisador acústic de presència de vaixell
  • Activació/desactivació del sistema acústic en funció de dades rebudes dels sensors pel port sèrie

Els semàfors i els sistemes d’il·luminació (LEDs i LDR) i d’avís acústic es connectaran a una placa Arduino UNO independent del sistema de detecció de vaixells i d’accionament del pont i les barreres.
La comunicació entre totes dues plaques es realitzarà pel port sèrie a través de Bluetooth