Càlcul de la resistència de protecció d'un LED

Càlcul de la resistència de protecció d’un LED

Quan treballem amb fonts d’alimentació que proporcionen més de 2V (Arduino proporciona 5V), cal afegir una resistència en sèrie amb els LEDs per garantir el seu correcte funcionament.

rLED

El valor d’aquesta resistència depen de la tensió de funcionament del LED, la qual depén del seu color: (per estar segurs hauriem de consultar el data sheet del LED)

Vermell = 1,8 a 2,2 V
Taronja = 2,1 a 2,2 V
Groc = 2,1 a 2,4 V
Verd = 2 a 3,5 V
Blau = 3,5 a 3,8 V
Blanc = 3,6 V

Sabent que la intensitat màxima suportada pels LEDs que utilitzem és de 15 mA (0,015 A), per calcular el valor de la resistència de protecció només cal aplicar la llei d’Ohm:

També podem utilitzar el mètode gràfic proposat per inventable.eu que permet trobar el valor de la resistència adient segons el color i el nombre de LEDs utilitzant taules.

Per comprobar el resultats dels nostres càlculs podem utilitzar aquesta calculadora de resistències. Cliqueu sobre la imatge:

Un cop sapiguem el valor de la resistència, podem reconèixer-la per les seves franges de colors. Utiliza aquesta calculadora de resistències:
Ves clicant sobre cada franja de la resistència fins a trobar el color de la que vols saber el valor.
A més del valor nominal obtindràs el rang de valors entre els quals pot estar el seu valor real, el qual depén de la tolerància

I finalment, podem comprobar el seu valor mesurant-la amb un multímetre. Recordeu: sense tensió elèctrica.
Si necessiteu ajuda per mesurar resistències amb multímetre, cliqueu sobre la imatge.

I si no volem escalfar-nos el cap, podem utlitzar aquests valors indicatius. La info ha estat trobada al bloc de Luis LLamas

tablaresistenciesled