Disseny d'habitatges. Representació de les primeres idees

Disseny d’habitatges. Representació de les primeres idees

El primer pas del nostre projecte de domòtica és definir l’habitatge: treballem sobre un conjunt residencial de 8 habitatges entre mitgeres, els quals s’han distribuït entre els grups d’alumnes. L’envolvent i la zonificació dels habitatges està definida, així com les escomeses i els comptadors dels diferents subministraments.

Amb aquest projecte es pretén consolidar i contextualitzar els coneixements adquirits durant el primer trimestre sobre automatització, electrònica i computació física, relacionant-los amb l’habitatge i les seves instal·lacions.
Es demana creativitat per part dels alumnes, acotant el problema a habitatges molt petits, per tal que el procés de disseny i la seva representació sigui assequible.

Comencem distribuint l’espai donat, adaptant-nos a les especificacions inicials i expressant les idees amb esbossos per després representar-les mitjançant dues eines diferents: SketchUp (software de modelat 3D) i Floorplanner (eina 2.0 específica per representació d’habitatges).

Tot i que l’espai és molt petit (10×10 m, inclosos garatge i jardí), que s’ha transmés als alumnes la idea dels lofts (espais diàfans, sense tancaments) i que s’ha presentat un exemple raonable de distribució per part de la profe, els esbossos dels alumnes representen en la majoria dels casos distribucions d’allò més tradicionals, amb passadissos i habitacions tancades que evidentment són incompatibles amb les dimensions de l’espai i  no cabran en el disseny final. Però ja se n’adonaran d’aquesta errada i de què les primeres idees mai són definitives.

A partir dels dissenys inicials hem fet una maqueta a E: 1/20 per allotjar les connexions físiques dels components del nostre projecte. La maqueta és de cartró ploma, un material molt fàcil de treballar, sense pretensions estètiques, només funcionals.