Treballant amb senyals analògics i S4A

Treballant amb senyals analògics i S4A

Tot i què Arduino només pot treballar amb senyals digitals, pot simular senyals analògics. Mitjançant la tècnica PWM (Pulse with Modulation) a través d’uns pins determinats, podem crear polsos amb senyals digitals. Variant l’amplada del pols (percentatge del període en que el senyal està actiu) podem aconseguir qualsevol valor de tensió entre 0 i 5V.

Treballar amb senyals analògics permet controlar, entre d’altres, la intensitat d’iluminació d’un LED, configurant el paràmetre de sortida del pin corresponent entre els valors 0 (0V: apagat) i 255 (5V: intensitat màxima). Així ho hem comprovat:

Variació de la intensitat d’il·luminació d’un LED
mitjançant una variable que permet controlar-la des de l’ordinador.

Espelma electrònica amb LED RGB (RedGreenBlue)
definint el valor PWM de cada un dels tres pins (un per a cada color) com a aleatori.