Sensor d'humitat amb Arduino

Sensor d’humitat amb Arduino

A un dels habitatges domòtics de 4ESO volem fer un jardí intel·ligent: activar automàticament el sistema de rec quan un sensor d’humitat detecti que la terra està prou seca. No tenim sensors d’humitat, així que ens hem de fer un amb un transistor com a amplificador.
Tafanejant per Internet he trobat aquest esquema del llibre Arduino Basic Connections:

sHumitat

Per aclarir-me i poder muntar el circuit l’he traduït a un esquema més familiar amb Fritzing. He connectat el sensor al pin analògic 1 d’Arduino.

sHumitat_Esquema

A la taula de valors dels sensors de S4A, el valor de l’Analògic 1 és alt quan els dos cables sueltos (els que aniran clavats al terra, de color blau a l’esquema) no es toquen, i baixa a 0 quan es toquen.
Per tenir un senyal visual he afegit un LED connectat al pin digital 13 que s’ha d’encendre si el valor del sensor és baix (passa el corrent entre els dos extrems pels qual el circuit queda obert).

BlancComplet

Aquest sensor ens pot servir per detectar el nivell d’humitat del terra, i si el seu valor és més alt que el llindar superior que establim, s’haurà d’activar el sistema de rec perquè el terra està sec. Quan el valor sigui més baix que el llindar inferior que establim, el terra tindrà prou aigua i es podrà desactivar el sistema de rec.
El disseny del sistema de rec és una altra història. Pot ser si aconseguim una bomba d’aigua de baixa potència podriem utilitzar un relé per tancar el seu circuit …