Mesura de resistències amb Arduino

Mesura de resistències amb Arduino

Per conèixer el valor d’una resistència qualsevol he fet un òhmetre casolà amb Arduino, que em permetrà visualitzar-lo pel monitor sèrie.
El meu òhmetre consisteix en un divisor de tensió fet amb la resistència a mesurar en sèrie amb una altra de valor conegut. El punt de mesura està connectat a un pin d’entrada analògic d’Arduino … llegir més →

Read Article →