Tecnologia Industrial 2

Currículum de Tecnologia Industrial
La nostra aula virtual al Moodle de l’Institut Bellvitge
Descàrrega d’apunts i exercicis
Preparem les PAU de Tecnologia Industrial
Guia dels estudis d’Enginyeria a Catalunya
Exercicis PAU resolts

Material d’aprenentatge allotjat en aquest bloc:

SISTEMES MECÀNICS
01. Principis de màquines
01. Principis de màquines a la nostra Aula Virtual
01. Dinàmica de màquines
01. Principis bàsics de termodinàmica
02. Màquines tèrmiques
02. Motors tèrmics
02. Refrigeració. Màquines frigorífiques i bombes de calor
03. Oleohidràulica
02. Oleohidràulica a la nostra Aula Virtual

SISTEMES ELECTROTÈCNICS
04. Electromagnetisme
04. Corrent altern
05. Màquines elèctriques
06. Circuits industrials
06. Electropneumàtica

SISTEMES AUTOMÀTICS
07. Sistemes digitals
07. Sistemes digitals a la nostra Aula Virtual
07. Portes lògiques i taules de veritat
07. Mapes de Karnaugh
07. Simuladors digitals online
07. Electrònica digital. UNICOOS
07. Exercicis PAU resolts
08. Sistemes automàtics i de control

PROCESSOS DE FABRICACIÓ
09. Metrologia i normalització
10. Indústria metal·lúrgica
11. Indústries química i tèxtil
11. Els residus industrials
12. Elements d’organització industrial

3 Responses

 1. iván que no carolina
  iván que no carolina / 10-13-2010 / ·

  a final del trimestre ya tengo claro que notas pondre un par de ‘6’ y un ‘4’.
  vamos a ver a quien asignamos cada nota carolina eh..

  que yo me lo estoy mirando!

  no como los otors vagos de clase y en especial el que esta sentado ami lado ehem! no es broma ya sabes.. pero creo que mepezariamos bien por un aprobado colectivo que te parece la idea?

 2. Carolina
  Carolina / 10-14-2010 / ·

  Mejor un excelente colectivo. Si os lo currais …

Leave a Reply