Objectiu: Refrigeració

Objectiu: Refrigeració

La refrigeració comporta provocar un flux d’energia tèrmica antinatural, extraient la calor d’un focus fred i cedint-la a un de calent. Això només és possible amb màquines que facin un treball sobre el sistema, segons el segon principi de la termodinàmicaMàquines frigorífiques i Bombes de calor.

Per a més informació sobre les màquines frigorífiques, consulteu a  howstuffworks i veieu aquesta Infografia Consumer i el següent video:

Per a més informació sobre les Bombes de calor, consulteu a howstuffworks – a l’àrea d’enginyeria de la construcció de la Universitat de Oviedo i veieu aquesta infografia Consumer