Càlcul de la resistència de protecció d'un LED

Càlcul de la resistència de protecció d’un LED

Quan treballem amb fonts d’alimentació que proporcionen més de 2V cal afegir una resistència en sèrie amb els LEDs per garantir el seu correcte funcionament.
Coneixent la intensitat màxima suportada pels LEDs, per calcular el valor de la resistència de protecció només cal aplicar la llei d’Ohm … llegir més →

Read Article →
LED (Light Emiting Diode)

LED (Light Emiting Diode)

Els LED NO són bombetes. Són díodes que emeten llum quan estan sotmesos a unes condicions elèctriques concretes.
Per a protegir un LED sotmés a tensió excesiva, cal connectar-hi una resistència en sèrie … llegir més →

Read Article →
Oda al filament de tungstè

Oda al filament de tungstè

Fantàstica visió poètica d’allò que ens ha il·luminat des que Edison va patentar (que no inventar) l’ús d’un filament metàl·lic dins d’un contenidor de vidre amb gas inert per evitar la seva combustió en aconseguir les altíssimes temperatures que el posen roent quan és recorregut per un corrent elèctric … llegir l’obra →

Read Article →