LED (Light Emiting Diode)

LED (Light Emiting Diode)Els LED NO són bombetes. Són díodes que emeten llum quan:
Estan polaritzats positivament (a+, k-)
La seva tensió de funcionament està entre 1,8 i 2 V
La intensitat del corrent, entre 10 i 20 mA


http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/led/imatges/led1.swf

Per a protegir un LED sotmés a tensió >2V, cal connectar-hi una resistència en sèrie

circuitled1

El valor de R l’obtenim aplicant la llei d’Ohm i limitant I i VR als valors necessaris per al correcte funcionament del LED (20 mA, 2 V)