Resolució de circuits de CC

Resolució de circuits de CC

Un circuit elèctric pot alimentar diversos receptors connectats de diferents maneres: en sèrie o en paral·lel. La resolució d’aquests circuits és senzilla, només cal tenir clara la llei d’Ohm: I = V / R i saber trobar la resistència equivalent en cada cas.

El procés de resolució dels circuits mixts (resistències connectades en sèrie i en paral·lel) és senzill, però si hi ha moltes branques pot resultar liós. Cal ser metòdic i polit:


Si voleu practicar, a la web de Celestí Capell teniu uns quants circuits interactius: poseu valors i obtindreu els resultats. Anar-hi clicacnt sobre la imatge