Sensors analògics amb S4A

Sensors analògics amb S4A

L’interessant d’un sistema automàtic és la capacitat de resposta dels actuadors a fenòmens externs de magnitud variable (nivell de llum, de so, temperatura, humitat, …). Per aixó calen sensors analògics, els quals, connectats a un pin d’entrada analògica, emeten un senyal de valor variable (entre 0 (0V) i 1023 (5V)), que és proporcional als efectes que estan mesurant.


En funció d’aquest senyal (de valor entre 0 i 1023) podem:

Activar / desactivar un actuador connectat a una sortida digital:
Hem utilitzat una fotoresistència per fer un sensor de llum i hem establert un llindar (valor que separa la claror de la foscor) per tal que un LED s’encengui quan hi ha foscor i s’apagui quan hi ha claror, però la creativitat d’alguns els ha portat a que un LED RGB s’encengui d’un o altre color en funció d’aquest llindar.

Controlar el comportament analògic d’un actuador:
Hem utilitzat el nostre sensor de llum per què el nivell d’il·luminació d’un LED connectat a una sortida analògica varii en funció del nivell de llum ambiental.

Activar / desactivar diversos actuadors:
Hem utilitzat un termistor per fer un sensor de temperatura i hem simulat un termòmetre digital amb una barra de LEDs.  Com que S4A no ens permet connectar tants LEDs com té la barra, els hem agrupat de dos en dos. Els llindars establerts per què s’encenguin més o menys parelles de LEDs en funció de la temperatura no són molt correctes, però hem agafat la idea i més endavant la perfeccionarem.