Música amb Arduino per al nostre Videojoc amb Scratch

Música amb Arduino per al nostre Videojoc amb Scratch

Per aprendre a treballar en analògic amb Arduino hem fet servir la tècnica PWM (modulació per ample de pols) per generar polsos elèctrics a través d’una sortida digital a la qual hem connectat un brunzidor piezoelèctric. Aquesta vegada no hem pogut treballar amb S4A i tots ens hem hagut d’esforçar en entendre i utilitzar el llenguatge Arduino.

A partir de les pautes donades al nostre e-spai Ardui-Lògic i establint la durada d’aquests polsos proporcionalment a la freqüència de les notes musicals, hem aconseguit:

Reproduir l’escala musical (Victoria G i Laura C) …
coordinant l’ample dels polsos amb l’encesa d’un LED (Ulises P i David F), …
I fins i tot reproduir melodies de Metallica i del videojoc The Legend of Zelda (David S i Eduardo B). Al seu bloc trobareu els programes que han creat

Aquest treball cal aprofitar-lo, ja tenim banda sonora per al nostre videojoc amb Scratch!